EEN NIEUWE KAPEL OP EEN NIEUWE PLAATS

De oude Middeleeuwse Sint Gertrudiskapel stond op het rechtsgebied van de Heer van Borchvliet, dat later in handen kwam van het doorluchtig Huis van Glymes. Van deze Heren van Bergen op Zoom is in het kleine ronde venster boven de ingang van de kapel het wapen afgebeeld. Daarnaast staan op het venster het wapen van Bergen op Zoom en dat van Nijvel, waar Sint Gertrudis oorspronkelijk vandaan kwam. In de zestiende en zeventiende eeuw werd de kapel te Oud-Borchvliet vernietigd door voortdurend oorlogsgeweld. Pas aan het einde van de twintigste eeuw werd er een nieuwe kapel gerealiseerd. Na het initiatief uit 1987 werd op 6 maart 1989 de ‘Stichting tot het herstel en behoud van de Sint Gertrudiskapel en de Stadsfontijn’ opgericht. De volgende stap voor de bouw van de kapel was gezet. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers kon in datzelfde jaar de huidige Sint Gertrudiskapel gebouwd worden. Deze kapel staat enkele honderden meters noordelijker dan de oorspronkelijke kapel. De nieuwe plaats is gekozen dichtbij de oude Stadsfontijn, waarvan de fundamenten zich bevinden onder de grond naast de Olof Palmebrug aan de Binnenschelde. De Stadsfontijn wordt vaak (ten onrechte?) in verband gebracht met de bron van Sint Gertrudis, die zij met haar staf zou hebben doen ontspringen aan de oever van het zoute water van de Schelde.