OUDE BERGSE KERKEN VERENIGD IN DE NIEUWE KAPEL

Bij de bouw van de Sint Gertrudiskapel is gebruik gemaakt van materialen uit verschillende verdwenen kerken uit Bergen op Zoom. De torenspits van de kapel bijvoorbeeld, is afkomstig van het Angelustorentje van de Martelaren van Gorcumkerk. De kerk, die in 1987 werd gesloopt, stond aan het Bolwerk. In het torenhuis hangt een klokje uit 1931, afkomstig van het R.K. Kerkhof aan de Wouwseweg in Bergen op Zoom. Het smeedijzeren binnenhek is afkomstig uit de inmiddels verdwenen Mariakapel aan de Halsterseweg, waar het carmelitessenklooster De Carmel stond. Ook de smeedijzeren lantaarn binnen in de kapel is afkomstig uit die Mariakapel bij De Carmel. Het hek en de lantaarn zijn in 1945 vervaardigd door A. Pelle in Bergen op Zoom. De vloertegels van de kapel, met de symbolen van de vier evangelisten, zijn afkomstig uit het priesterkoor van de H. Maagdkerk op de Grote Markt. Deze kerk is destijds omgevormd tot de huidige Stadsschouwburg De Maagd. Het bronzen beeld van Sint Gertrudis in de kapel rust op een sokkel uit het voormalige Smitskerkje, dat in de Sint Jozefstraat stond.